Teorinės fizikos ir astronomijos institutas Teorinės fizikos ir astronomijos institutas
Skelbimai darbuotojams

2016-12-01
VU Tarybos išorinio nario rinkimai

VU Senatas spalio 10 d. nutarimu inicijavo Tarybos nario rinkimų į I. Šimonytės vietą procedūrą (su nutarimu galite susipažinti: http://www.vu.lt/site_files/Senatas_Taryba/S-2016-10/S-2016-10-10.pdf).
  
Tarybos nario rinkimai vykdomi vadovaujantis Senato patvirtinto Tarybos narių rinkimų ir įgaliojimų nutraukimo tvarkos aprašo (toliau - Aprašas, viešai prieinamas: http://www.vu.lt/site_files/Senatas_Taryba/S-2014-7/Tarybos_nariu_rinkimu_ir_iga liojimu_nutraukimo_tvarkos_aprasas.pdf) nuostatomis. Vadovaujantis šiuo Aprašu, Tarybos nario rinkimus padalinyje organizuoja padalinių rinkimų komisijos.
 
Kandidatus galima kelti nuo lapkričio 22 d. iki gruodžio 22 d. Dokumentus prašau atnešti iki gruodžio 22 d. į A413 kamb. Alicijai Kupliauskienei.

Teorinės fizikos ir astronomijos institutas, Saulėtekio al. 3, 10257 Vilnius, LIETUVA, tel. +370 5 2234636, faks. +370 5 2234637, tfai@tfai.vu.lt