Teorinės fizikos ir astronomijos institutas Teorinės fizikos ir astronomijos institutas
Skelbimai darbuotojams

2017-02-21
VU Tarybos narių rinkimai

VU Centrinė rinkimų komisija informuoja, kad vasario 21 d.  VU Senatas inicijavo dvejus naujus rinkimus į Universiteto tarybos narių vietas (su nutarimu galite susipažinti: http://www.vu.lt/site_files/Senatas_Taryba/S-2017-2/S-2017-2-3.pdf ):

Pakartotinius rinkimus į Tarybos išorinio nario, atstovaujančio teisinės, politinės, socialinės, ūkio, finansų ir administravimo sistemų plėtros interesų sričiai, vietą (dalyvauja visi Universiteto rinkėjai);
Rinkimus į Tarybos vidinio nario, atstovaujančio socialinių mokslų ir studijų plėtros interesų sričiai, vietą (rinkimuose dalyvaus šiai mokslų sričiai atstovaujantys Ekonomikos fakulteto, Filosofijos fakulteto, Kultūros centro, Religijos studijų ir tyrimų centro, Kauno fakulteto, Komunikacijos fakulteto, Bibliotekos, Tarptautinių santykių ir politikos mokslų instituto, Teisės fakulteto bei Verslo mokyklos rinkėjai).

Tarybos nario rinkimai vykdomi vadovaujantis Senato patvirtinto Tarybos narių rinkimų ir įgaliojimų nutraukimo tvarkos aprašo (toliau - Aprašas, viešai prieinamas: http://www.vu.lt/site_files/Senatas_Taryba/S-2014-7/Tarybos_nariu_rinkimu_ir_iga liojimu_nutraukimo_tvarkos_aprasas.pdf) nuostatomis. Vadovaujantis šiuo Aprašu, Tarybos nario rinkimus padalinyje organizuoja padalinių rinkimų komisijos.
 
Kandidatus galima kelti nuo vasario 22 d. iki kovo 22 d. Dokumentus prašau atnešti iki kovo 22 d. į A413 kamb. Alicijai Kupliauskienei.


Teorinės fizikos ir astronomijos institutas, Saulėtekio al. 3, 10257 Vilnius, LIETUVA, tel. +370 5 2234636, faks. +370 5 2234637, tfai@tfai.vu.lt