Teorinės fizikos ir astronomijos institutas Teorinės fizikos ir astronomijos institutas
Pagrindinės veiklos kryptys
Patvirtinta
Lietuvos Respublikos Vyriausybės
2002 m. vasario 15 d.
nutarimu Nr. 244VILNIAUS UNIVERSITETO TEORINĖS FIZIKOS IR ASTRONOMIJOS
INSTITUTO PAGRINDINĖS MOKSLINĖS VEIKLOS KRYPTYS1. Efektyvių matematinės fizikos metodų plėtojimas ir taikymas daugiadalelių sistemų, jų netiesinės dinamikos ir kvantuotų laukų teoriniam tyrimui.
2. Atomų, subatominių dalelių, molekulių, jų darinių ir plazmos spektroskopijos tyrimai, jų taikymas nanofizikoje ir astrofizikoje.
3. Galaktikos, žvaigždžių ir tarpžvaigždinės medžiagos struktūros ir evoliucijos tyrimai.


Teorinės fizikos ir astronomijos institutas, Saulėtekio al. 3, 10257 Vilnius, LIETUVA, tel. +370 5 2234636, faks. +370 5 2234637, tfai@tfai.vu.lt