Teorinės fizikos ir astronomijos institutas Teorinės fizikos ir astronomijos institutas
Atominių duomenų bazės astrofizikinei, technologinei ir laboratorinei plazmai modeliuoti sukūrimas ir pildymas
esfAtominių duomenų bazės astrofizikinei, technologinei ir laboratorinei plazmai modeliuoti sukūrimas ir pildymas (vadovas prof. Pavelas Bogdanovičius)

Darbo idėja ir tikslas – sukurti internetinę atviros prieigos duomenų bazę, kurioje būtų talpinami projekto eigoje jo dalyvių sugeneruoti teoriniai sudėtingų atomų ir daugiakrūvių jonų aukšto tikslumo spektroskopiniai parametrai, elektronų ir fotonų sąveikos su jonais elementariųjų procesų charakteristikos, o vartotojai galėtų juos parsisiųsti savo praktiniams taikymams ar duomenų palyginimui, tikslumo įvertinimui. Duomenų bazė apims aukštos temperatūros (termobranduolinės ir astrofizikinės) ir žemos temperatūros (planetiniai ūkai, spektroskopinės diagnostikos ir medicininių prietaisų darbinė medžiaga) plazmos modeliavimui reikalingų atomų ir jonų įvairias charakteristikas: energijos lygmenis, radiacinių šuolių bangos ilgius ir tikimybes, autojonizacijos tikimybes, sužadinimo ir jonizacijos elektronais, dvielektroninės rekombinacijos skerspjūvius ir spartos koeficientus. Iki šiol atlikta daug įvairių cheminių elementų spektrinių charakteristikų skaičiavimų, bet juos panaudoti plazmos modeliavimui sunku, kadangi energijos lygmenys bei tikimybės šuoliams tarp diskretinių lygmenų ir elektronų sąveikos su elektronais procesų spartos koeficientai apskaičiuoti su skirtingais programų kompleksais skirtinguose artiniuose atsižvelgiant į koreliacinius ir reliatyvistinius efektus. Dėl tos priežasties būna skirtingas energijos lygmenų išsidėstymas radiacinių šuolių ir procesų parametrams, kas labia apsunkina duomenų praktinį panaudojimą. Šiame projekte skaičiavimai bus atlikti su tais pačiais programų kompleksais tinkamai atsižvelgiant į koreliacinius ir reliatyvistinius efektus, kas labai palengvins praktinius taikymus, nes leis vartotojams automatizuoti duomenų pateikimą procesų plazmoje modeliavimo programoms.


Teorinės fizikos ir astronomijos institutas, Saulėtekio al. 3, 10257 Vilnius, LIETUVA, tel. +370 5 2234636, faks. +370 5 2234637, tfai@tfai.vu.lt