Teorinės fizikos ir astronomijos institutas Teorinės fizikos ir astronomijos institutas


 Gintaras Barisevičius

jaunesnysis mokslo darbuotojas

Kab. B416
Tel. 2234672
El. p. 
 
RS Canum Venaticorum tipo žvaigždžių cheminė sudėtis.
 
Astronominių duomenų apdorojimo ir analizės programinės įrangos kūrimas.
Teorinės fizikos ir astronomijos institutas, Saulėtekio al. 3, 10257 Vilnius, LIETUVA, tel. +370 5 2234636, faks. +370 5 2234637, tfai@tfai.vu.lt