Teorinės fizikos ir astronomijos institutas Teorinės fizikos ir astronomijos institutas


 Vaidas Juknevičius

jaunesnysis mokslo darbuotojas

Kab. A434
Tel. 2234656
El. p. 
 
Modeliai, generuojantys signalus su laipsniniais skirstiniais bei galios spektrais.
Teorinės fizikos ir astronomijos institutas, Saulėtekio al. 3, 10257 Vilnius, LIETUVA, tel. +370 5 2234636, faks. +370 5 2234637, tfai@tfai.vu.lt