Teorinės fizikos ir astronomijos institutas Teorinės fizikos ir astronomijos institutas
Jungtinis astronomijos seminaras

Seminaro vadovas -  habil. dr. Antanas BARTKEVIČIUS
Seminaro vadovo pavaduotojas  -  dr. Julius SPERAUSKAS
Seminaro sekretorė  -  dr. Erika PAKŠTIENĖ
Tematika: astronomija
Periodiškumas:  antradieniais 14 val. Vilniuje Goštauto 12, 432 k.
Pranešėjų ir klausytojų kontingentas:  Vilniaus astronomai ir  astronomijos doktorantai, retkarčiais užsienio astronomai.
Detalesnė informacija:
tel. 2613440, el. paštas: bart@itpa.lt,
tel. 2398763, el. paštas julius.sperauskas@ff.vu.lt

Teorinės fizikos ir astronomijos institutas, A. Goštauto al. 12, 01108 Vilnius, LIETUVA, tel. +370 5 2193251, faks. +370 5 2125361, tfai@tfai.vu.lt