Teorinės fizikos ir astronomijos institutas Teorinės fizikos ir astronomijos institutas
Skelbimai darbuotojams

2017-10-01
Hamid Reza Hamedi disertacijos gynimas

2017-10-02, pirmadienį, 14:00 
VU Teorinės fizikos ir astronomijos institute, D401 auditorijoje (Saulėtekio al. 3, LT–10222, Vilnius
HAMID REZA HAMEDI 
gins disertaciją “Tiesiniai ir netiesiniai lėtos šviesos reiškiniai” 
fizinių mokslų srities, fizikos mokslo krypties daktaro laipsniui gauti. 
 

Disertacija rengta Vilniaus universitete 2013-2017 metais Vilniaus universitete. 

Mokslinis vadovas – prof. habil. dr. Gediminas Juzeliūnas (Vilniaus universitetas, fiziniai mokslai, fizika – 02P); 

Mokslinis konsultantas – prof. dr. Julius Ruseckas (Vilniaus universitetas, fiziniai mokslai, fizika – 02P) 

Disertacijos gynimo tarybos sudėtis: 

Pirmininkas – prof. dr. Egidijus Anisimovas (Vilniaus universitetas, fiziniai mokslai, fizika –02P). 

Nariai: 

doc. dr. Vygandas Jarutis (Vilniaus universitetas, fiziniai mokslai, fizika – 02P); 

dr. Valdas Jonauskas (Vilniaus universitetas, fiziniai mokslai, fizika – 02P); 

prof. dr. Mohammad Mahmoudi (Zanjano universitetas, Iranas, fiziniai mokslai, fizika – 02P);

prof. dr. Paulius Miškinis (Vilniaus Gedimino technikos universitetas, fiziniai mokslai, fizika – 02P). 


Teorinės fizikos ir astronomijos institutas, Saulėtekio al. 3, 10257 Vilnius, LIETUVA, tel. +370 5 2234636, faks. +370 5 2234637, tfai@tfai.vu.lt