Teorinės fizikos ir astronomijos institutas Teorinės fizikos ir astronomijos institutas
Administracija
habil. dr. Gediminas Juzeliūnas
direktorius
Kab. A414, tel. 2234642
El. p. Gediminas.Juzeliunas-et-tfai.vu.lt
habil. dr. Gražina Tautvaišienė
dir. pav. mokslo reikalams, Astronomijos observatorijos vedėja
Kab. B430, tel. 2234666
El. p. Grazina.Tautvaisiene-et-tfai.vu.lt
dr. Algirdas Kazlauskas
dir. pav. bendriesiems ir strateginės plėtros reikalams
Kab. B429, tel. 2234667
El. p. Algirdas.Kazlauskas-et-tfai.vu.lt
Teorinės fizikos ir astronomijos institutas, Saulėtekio al. 3, 10257 Vilnius, LIETUVA, tel. +370 5 2234636, faks. +370 5 2234637, tfai@tfai.vu.lt