Teorinės fizikos ir astronomijos institutas Teorinės fizikos ir astronomijos institutas
Apdovanojimai

Valstybiniai ir vyriausybiniai apdovanojimai


Lietuvos Respublikos mokslo premijos

Pavelas Bogdanovičius, Gediminas Gaigalas, Alicija Kupliauskienė (2013)

Gediminas Juzeliūnas, Bronislovas Kaulakys, Julius Ruseckas (2007)
Antanas Bartkevičius, Gražina Tautvaišienė, Vytautas Straižys, Kazimieras Zdanavičius (2003)
Zenonas Rudzikas (1998)
Romualdas Karazija (1995)

Lietuvos Respublikinės premijos

Sigitas Ališauskas (1984)
Zenonas Rudzikas (1976)
Vytautas Straižys (1973)

Lietuvos Ministrų Tarybos mokslo premija

Pavlas Bogdanovičius, Albertas Kancerevičius, Vladas Tutlys (1987)

LDK Gedimino ordino Karininko kryžius

Romualdas Karazija (2003)
Vytautas Straižys (2003)

LDK Gedimino IV laipsnio ordinas

Zenonas Rudzikas (2001)

Lietuvos aukščiausiojo laipsnio valstybės stipendijos

Bronislovas Kaulakys (1999 - 2000)
Sigitas Ališauskas (2001 - 2002)


Vilniaus universiteto reiktoriaus mokslo premija

Gražina Tautvaišienė (2016)

Arnoldas Deltuva (2015)

Gražina Tautvaišienė (2011)

Gediminas Juzeliunas (2010)

Vilniaus universiteto reiktoriaus jaunųjų mokslininkų mokslo premija

Julius Ruseckas (2010)

Jaunojo mokslininko valstybės stipendijos

Jelena Tamulienė (2002)

Rasa Karpuškienė (2001)
Gediminas Gaigalas (1991)

Tarptautinės mokslininkų sąjungos stipendijos

Jelena Tamulienė (2006)

Lietuvos jaunųjų mokslininkų sąjungos geriausios disertacijos premija

Julius Ruseckas (2007)

LR Prezidento padėkos raštai

Pavlas Bogdanovičius (2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2004, 2002, 2001)

Gediminas Gaigalas (2005)

LR Prezidento sveikinimo raštai

Gediminas Gaigalas (2005)

LR Seimo padėkos raštai

Gediminas Gaigalas (2004)

Nusipelniusio mokslo veikėjo garbės vardas

Zenonas Rudzikas (1980)


Mokslų akademijų apdovanojimai

Lietuvos mokslų akademijos Adolfo Jucio premija

Bronislovas Kaulakys ir Julius Ruseckas (2017)

Gediminas Juzeliūnas (2014)
Pavelas Bogdanovičius, Romualdas Karazija, Alicija Kupliauskienė, Zenonas Rudzikas (2004)
Sigitas Ališauskas (1999)

LTSR MA Prezidiumo garbės raštas

Zenonas Rudzikas (1987)

TSRS MA medaliai

Kazimieras Černis (1984, 1980)

Lietuvos mokslų akademijos premija už geriausią jaunųjų mokslininkų darbą

Aušra Kynienė (2002)
Rasa Karpuškienė (2001)
Gediminas Gaigalas, Andrius Bernotas, Marius Jonas Vilkas (1991)
Bronislovas Kaulakys (1982)

TSRS geriausio studento mokslinio darbo konkurso apdovanojimas

Bronislovas Kaulakys (1976)


Užsienio ir tarptautinių organizacijų apdovanojimai, grantai, stipendijos


Amerikos astronomų draugijos premija

Gražina Tautvaišienė (1994)
Kazimieras Zdanavičius (1994)

Gunnar ir Gunnel Källen premija

Zenonas Rudzikas (1993)

Garbės medalis "Integralus humanizmas"

Zenonas Rudzikas (2001)

Amerikos fizikos draugijos grantas

Bronislovas Kaulakys (1993)

Tarptautinio mokslo fondo grantai

Sigitas Ališauskas (1994-1995, 1993)
Bronislovas Kaulakys (1994-1995)

Alexander von Humboldt'o fondo stipendija

Gediminas Juzeliūnas (1999-2000, 1997-1998)
Bronislovas Kaulakys (1997, 1990-1992)

Šiaurės šalių Ministrų tarybos Baltijos stipendija

Andrius Bernotas (1998, 1996)
Gražina Tautvaišienė (1997)

Fullbright'o stipendija

Gediminas Juzeliūnas (2000-2001)

Deutscher Akademischer Austauscherdienst grantas
Gediminas Gaigalas (2004)

Apdovanojimai už mokslo populiarinimo veiklą


Pasaulinės intelektinės nuosavybės organizacijos nacionalinis apdovanojimas

Romualdas Karazija (2003)

TSRS Žinijos draugijos geriausio mokslo populiarinimo knygos konkurso II premija

Romualdas Karazija (1982)

LR Švietimo ir mokslo ministerijos mokslo populiarinimo darbų konkurso I vietos padėkos raštai ir premijos

Vytautas Straižys (2003)
Romualdas Karazija (2003)

Teorinės fizikos ir astronomijos institutas, Saulėtekio al. 3, 10257 Vilnius, LIETUVA, tel. +370 5 2234636, faks. +370 5 2234637, tfai@tfai.vu.lt