Teorinės fizikos ir astronomijos institutas Teorinės fizikos ir astronomijos institutas
Bendroji informacija
Teorinės fizikos ir astronomijos institutas (TFAI) įkurtas 1990 metais 5 mokslinių skyrių, anksčiau buvusių Lietuvos mokslų akademijos Fizikos institute, pagrindu. Lietuvos Respublikos Vyriausybė 2002 m. vasario 15 d. nutarimu Nr. 244 pertvarkė TFAI iš valstybinio mokslo instituto į universiteto mokslo institutą, o 2009 m. gruodžio 16 d. nutarimu Nr. 1734 prijungė Institutą ir Planetariumą prie Vilniaus universiteto kamieninio padalinio teisėmis, kurio pavadinimas yra

Teorinės fizikos ir astronomijos institutas

Instituto nuostatai patvirtinti Vilniaus universiteto Senato komisijos 2010 m. vasario mėn. 4 d. nutarimu.

Instituto uždaviniai yra:
  1. plėtoti teorinės fizikos ir astronomijos mokslinius tyrimus, skleisti mokslo pasiekimus Lietuvoje ir pasaulyje;
  2. rengti mokslininkus, dalyvauti rengiant aukštąjį universitetinį išsilavinimą turinčius bakalaurus ir magistrus;
  3. bendradarbiauti su Lietuvos ir užsienio studijų, mokslo, verslo institucijomis ir užtikrinti, kad rengiami specialistai atitiktų šiuolaikinius nacionalinius ir tarptautinius reikalavimus;
  4. dalyvauti nacionalinėse bei tarptautinėse mokslo, studijų, švietimo programose ir projektuose;
  5. tęsti ir puoselėti Vilniaus universiteto bei Instituto tradicijas;
  6. kelti institucijų, kurioms rengiami specialistai, darbuotojų kvalifikaciją, organizuoti mokslinius seminarus bei konferencijas, leisti mokslo leidinius;
  7. kurti ir plėtoti viešuosius ryšius su visuomene – ypač su gimnazijų bei mokyklų bendruomenėmis
Institutas turi astronominių stebėjimų bazę Lietuvoje – Molėtų astronomijos observatoriją bei Planetariumą. Lietuvos fizikų draugijos ir Lietuvos astronomų sąjungos būstinės šiuo metu taip pat yra institute.
Teorinės fizikos ir astronomijos institutas, Saulėtekio al. 3, 10257 Vilnius, LIETUVA, tel. +370 5 2234636, faks. +370 5 2234637, tfai@tfai.vu.lt