Teorinės fizikos ir astronomijos institutas Teorinės fizikos ir astronomijos institutas
Doktorantūros teisė
Nuo 2010 m. doktorantų ruošimo teisę turi Vilniaus universitetas.

Iki 2010 m. VU TFAI turėta doktorantų ruošimo teisė.

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos Vyriausybės
2003 m. liepos 15 d. nutarimo Nr. 926
pakeitimu 2005 m. rugpjūčio 8 d. Nr. 865

(doktorantūros organizavimas ir mokslo laipsnio teikimas)
nurodytose mokslo srityse, kryptyse ir šakose

IŠTRAUKA

 

„02 P

Fizika

 

neribojama

Fizikos institutas su Vilniaus universitetu
Fizikos institutas su Vytauto Didžiojo universitetu
Kauno technologijos universiteto Fizikinės elektronikos institutas su Kauno technologijos universitetu

 

 

P 260

kondensuotos medžiagos: elektroninė struktūra, elektrinės, magnetinės ir optinės savybės, superlaidininkai, magnetinis rezonansas, relaksacija, spektroskopija

Puslaidininkių fizikos institutas su Vilniaus Gedimino technikos universitetu
Vilniaus universiteto Teorinės fizikos ir astronomijos institutas su Vilniaus universitetu
Vilniaus universiteto Teorinės fizikos ir astronomijos institutas su Vilniaus pedagoginiu universitetu

 

 

P 190

matematinė ir bendroji teorinė fizika, klasikinė mechanika, kvantinė mechanika, reliatyvizmas, gravitacija, statistinė fizika, termodinamika

Vilniaus universiteto Teorinės fizikos ir astronomijos institutas su Vilniaus universitetu
Vilniaus universiteto Teorinės fizikos ir astronomijos institutas su Vilniaus pedagoginiu universitetu

 

 

P 230

atomų ir molekulių fizika

Vilniaus universiteto Teorinės fizikos ir astronomijos institutas su Vilniaus universitetu

 

 

P 410

teorinė chemija, kvantinė chemija

Vilniaus universiteto Teorinės fizikos ir astronomijos institutas su Vilniaus universitetu

 

 

P 265

puslaidininkių fizika

Puslaidininkių fizikos institutas su Vilniaus universitetu

 

 

P 520

astronomija, erdvės tyrimai, kosminė chemija

Vilniaus universiteto Teorinės fizikos ir astronomijos institutas su Vilniaus pedagoginiu universitetu“.

Teorinės fizikos ir astronomijos institutas, Saulėtekio al. 3, 10257 Vilnius, LIETUVA, tel. +370 5 2234636, faks. +370 5 2234637, tfai@tfai.vu.lt