Teorinės fizikos ir astronomijos institutas Teorinės fizikos ir astronomijos institutas
Kvantinė inžinerija šaltųjų atomų dujose (Nr. 09.3.3-LMT-K-712-01-0051)

Šaltųjų atomų dujos suteikia plačias kvantinės inžinerijos galimybes. Šios sistemos yra puikiai izoliuotos nuo aplinkos, itin švarios ir siūlo analogų neturinčias medžiagos valdymo šviesa galimybes. Sėkmingi eksperimentai ir demonstracijos sparčiai vystosi link nuolat augančio kvantinio sudėtingumo lygio. Tačiau nepaisant greitos pažangos, eksperimentuose susiduriama ir su esminiais ribojimais.

Projekto tikslas – nustatyti sąveikų, vidinių laisvės laipsnių bei struktūrizuotų dirbtinių laukų įtaką šaltųjų atomų nepusiausvirosios dinamikos reiškiniams ir pasiūlyti naujos kartos valdymo periodiniu poveikiu schemas. Dėka veržlaus su kvantinėmis technologijomis siejamų sričių vystymosi, kuriamos naujos žinios yra itin paklausios tarptautinėje mokslo bendruomenėje. Tyrimai atliekami glaudaus tarptautinio bendradarbiavimo aplinkoje, siekiant, kad idėjų ir tyrėjų mainai stiprintų tinklaveikos ryšius ir tyrėjų gebėjimus.

Mokslinis tyrimas finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis pagal priemonės Nr. 09.3.3-LMT-K-712 veiklą „Mokslininkų kvalifikacijos tobulinimas vykdant aukšto lygio MTEP projektus“.

Projekto trukmė 4 metai (2018 01 08 - 2022 01 07)
Projekto vadovas habil. dr. Egidijus AnisinimovasTeorinės fizikos ir astronomijos institutas, Saulėtekio al. 3, 10257 Vilnius, LIETUVA, tel. +370 5 2234636, faks. +370 5 2234637, tfai@tfai.vu.lt