Teorinės fizikos ir astronomijos institutas Teorinės fizikos ir astronomijos institutas
Mokslas verslui ir visuomenei
Projekto „Mokslas verslui ir visuomenei“ pagrindiniai tikslai - pagerinti žinių ir technologijų sklaidos terpę, skatinti verslo ir mokslo bendradarbiavimą mokslinių tyrimų ir technologijų plėtros srityje, populiarinti šiuolaikiškas technologijas ir inovacijas, ugdyti visuomenės, ypač jaunimo, kūrybiškumą.

Ne paslaptis, kad Lietuvoje ypatingai svarbia problema tampa menka mokslo ir verslo bendruomenių sąveika. Ankstesni tokios sąveikos instrumentai didele dalimi yra sunykę, o nauji, atitinkantys šiuolaikines komunikacines galimybes, menkai plėtojami. Dėl to nukenčia verslo imlumas mokslo naujovėms ir pačių mokslininkų orientacija, kokios mokslinės problemos verslui yra pačios aktualiausios ir kurių sprendimas gali ženkliai prisidėti prie spartesnės ekonomikos plėtros ir darbo našumo didinimo.
Trumpai susidariusią problemą galima apibūdinti taip: mokslo bendruomenė vis labiau tampa užsidariusi nuo verslo bendrijos, jos tikslai, sprendžiami uždaviniai ir jų reikšmė tampa vis sunkiau suprantami, o kaip pasekmė, susilaukia vis mažesnio palaikymo ir rėmimo, praktinio pritaikymo paieškų.

Šiuo projektu norima pratęsti sėkmingą mokslo žinių sklaidos, populiarinimo ir interaktyvaus bendravimo portalo mokslasplius.lt veiklą, ją orientuojant į Lietuvos verslo, pirmiausia inovatyvių smulkių ir vidutinių įmonių poreikius, paverčiant šį portalą efektyvia technologinių ir mokslo žinių sklaidos bei bendradarbiavimo, įskaitant ir tarptautinio, priemone. Tiesioginis verslo ir mokslo žmonių bendravimas ir keitimasis informacija panaudojant IT technologijas gali ir turi padėti spręsti sąveikos deficito problemą. 

Projekto vykdytojai:

Teorinės fizikos ir astronomijos institutas, Saulėtekio al. 3, 10257 Vilnius, LIETUVA, tel. +370 5 2234636, faks. +370 5 2234637, tfai@tfai.vu.lt