Teorinės fizikos ir astronomijos institutas Teorinės fizikos ir astronomijos institutas
LR Švietimo ir mokslo ministro įsakymai
Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministro įsakymai


Pavadinimas
Nr.
Rūšis
Data
1.
„Dėl Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos 1995 m. sausio 25 d. įsakymo Nr. 65 „Dėl valstybinių mokslo ir studijų institucijų, kuriose mokslininko darbas įskaitomas į daktaro ar habilituoto daktaro stažą mokslininkų valstybinei pensijai gauti, sąrašo“ pakeitimo“
831
ŠM ministro įsakymas
2003-06-12
2.
„Dėl valstybės biudžeto asignavimų, skirtų bendrųjų mokslo ir studijų sistemos poreikių tenkinimui, paskirstymo tvarkos patvirtinimo“
103
ŠM ministro įsakymas
2003-01-31
3.
803
ŠM ministro įsakymas
2002-05-06
4.
545
ŠM ministro įsakymas
2002-04-09
5.
„Dėl valstybinių mokslo ir studijų institucijų mokslinės veiklos efektyvumo įvertinimo darbo grupės sudarymo“ aktuali 2001-12-06 Nr. 1629 redakcija
183
ŠM ministro įsakymas
2002-02-11
6.
1174
ŠM ministro įsakymas
2001-07-20
7.
1055
ŠM ministro įsakymas
2001-06-28
8.
„Dėl Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2001 m. sausio 19 d. įsakymo Nr. 79 “Dėl Lietuvos aukštojo mokslo studijų sričių ir krypčių sąrašo patvirtinimo” pripažinimo netekusiu galios“
670
ŠM ministro įsakymas
2001-04-24
9.
„“Dėl programos “Lietuvos mokslo ir studijų kompiuterių tinklo LITNET integracijos į Europos Sąjungos akademinį kompiuterių tinklą 2001-2004 m. (LITNET GEANT)” patvirtinimo”
389
ŠM ministro įsakymas
2001-03-14
10.
355
ŠM ministro įsakymas
2000-04-04
11.
„Dėl valstybinių mokslo ir studijų institucijų, kuriose mokslininko darbas įskaitomas į daktaro ar habilituoto daktaro stažą, sąrašo“
65
ŠM ministro įsakymas
1995-01-25
Teorinės fizikos ir astronomijos institutas, Saulėtekio al. 3, 10257 Vilnius, LIETUVA, tel. +370 5 2234636, faks. +370 5 2234637, tfai@tfai.vu.lt