Teorinės fizikos ir astronomijos institutas Teorinės fizikos ir astronomijos institutas


dr. Romualdas Kisielius

vyresnysis mokslo darbuotojas

Kab. A412
Tel. (8 5) 223 4640
El. p. 
 

Teorinė atomų fizika; daugiakrūvių jonų teorinė spektroskopija; elektronų ir fotonų sąveika su jonais; procesų astrofizikinėje ir laboratorinėje plazmoje modeliavimas; atominių duomenų taikymas astrofizikoje.

Teorinės fizikos ir astronomijos institutas, Saulėtekio al. 3, 10257 Vilnius, LIETUVA, tel. +370 5 2234636, faks. +370 5 2234637, tfai@tfai.vu.lt