Teorinės fizikos ir astronomijos institutas Teorinės fizikos ir astronomijos institutas


prof. habil. dr. Egidijus Anisimovas

direktoriaus pavaduotojas, vyriausiasis mokslo darbuotojas

Kab. A405
Tel. (8 5) 223 4650
El. p. 
 
- Topologiniai reiškiniai periodinėse sistemose.
- Vignerio kristalų struktūrinės ir dinaminės savybės. 
- Kvaziklasikinė elektronų dinamika nanodariniuose.
Teorinės fizikos ir astronomijos institutas, Saulėtekio al. 3, 10257 Vilnius, LIETUVA, tel. +370 5 2234636, faks. +370 5 2234637, tfai@tfai.vu.lt