Teorinės fizikos ir astronomijos institutas Teorinės fizikos ir astronomijos institutas


 Gintaras Kerevičius

doktorantas

Kab. A413
Tel. (8 5) 223 4641
El. p. 
 
Atomo teorija, elektronais sužadintų atomų autojonizacinės būsenos, Auger elektronų kampinio pasiskirstymo asimetrija
Teorinės fizikos ir astronomijos institutas, Saulėtekio al. 3, 10257 Vilnius, LIETUVA, tel. +370 5 2234636, faks. +370 5 2234637, tfai@tfai.vu.lt