Teorinės fizikos ir astronomijos institutas Teorinės fizikos ir astronomijos institutas


prof., dr. habil.  Bronislovas Kaulakys

vyriausiasis mokslo darbuotojas

Kab. Saulėtekio al. 3, A406 kab.
Tel. (8 5) 223 4648
El. p. 
http://www.itpa.lt/kaulakys/
 
Mokslinių tyrimų sritis: teorinė fizika, stipriai sužadintų (Rydbergo) atomų fizika, netiesinių sistemų dinamika, kvantinio chaoso problema, matavimo problema kvantinėje mechanikoje, kinetiniai ir difuziniai vyksmai, 1/f triukšmo ir fliuktuacijų teorija bei modeliavimas.
Teorinės fizikos ir astronomijos institutas, Saulėtekio al. 3, 10257 Vilnius, LIETUVA, tel. +370 5 2234636, faks. +370 5 2234637, tfai@tfai.vu.lt