Teorinės fizikos ir astronomijos institutas Teorinės fizikos ir astronomijos institutas
Neakademinis personalas

Vardas, pavardė

Pareigos

Tel.

el. p.

Valerija Kakarienė MAO administratorė (8 383) 45444
Birutė Kavaliauskienė finansų administratorė (8-5) 2234638
Sigitas Leišis MAO komplekso administratorius (8 383) 45444
Saulius Lovčikas paskaitininkas (8-383) 45444, (8-615) 65677
Rima Mikutavičienė reikalų tvarkytoja (8 383) 45444
Žibutė Naimovičienė vyriausioji specialistė (8-5) 2234637
Bernardas Šatkovskis vyresnysis specialistas (8-5) 2234636
Teorinės fizikos ir astronomijos institutas, Saulėtekio al. 3, 10257 Vilnius, LIETUVA, tel. +370 5 2234636, faks. +370 5 2234637, tfai@tfai.vu.lt