Teorinės fizikos ir astronomijos institutas Teorinės fizikos ir astronomijos institutas
Žvaigždžių sistemų laboratorija

Vardas, pavardė

Pareigos

Tel.

el. p.

Vladas Vansevičius grupės vadovas, profesorius
Julius Sperauskas vyresnysis mokslo darbuotojas
Donatas Narbutis docentas
Rima Stonkutė docentė
Kastytis Zubovas docentas
Saulius Raudeliūnas jaunesnysis mokslo darbuotojas
Jonas Bialopetravičius doktorantas
Teorinės fizikos ir astronomijos institutas, Saulėtekio al. 3, 10257 Vilnius, LIETUVA, tel. +370 5 2234636, faks. +370 5 2234637, tfai@tfai.vu.lt