Romualdas Karazija

Pagrindinės nuorodos

Gyvenimo ir veiklos datos Pėdos, p. 39–50
Mokslo darbų apžvalga Pėdos, p. 81–113
Pagrindiniai moksliniai rezultatai Pėdos, p. 114–118
Darbų cituojamumas. Pėdos, p. 134-137
Asmeninis puslapis MA intranete

e paštas: romualdas.karazija@tfai.vu.lt