Teorinės fizikos ir astronomijos institutas Teorinės fizikos ir astronomijos institutas
Vyksmų ir sandarų teorijos seminaras

Seminaro vadovas: prof. habil. dr Bronislovas KAULAKYS
Seminaro sekretorė: dr. Aušra VEKTARIENĖ
Tematika: Kvantinė optika, kvantinė chemija. Sudėtingų sistemų fizika, kinetika, fliuktuacijos ir triukšmai. Ekonofizika ir finansų fizika
Detalesnė informacija: tel. 219 3254, el. paštas: Bronislovas.Kaulakys@tfai.vu.lt

Teorinės fizikos ir astronomijos institutas, Saulėtekio al. 3, 10257 Vilnius, LIETUVA, tel. +370 5 2234636, faks. +370 5 2234637, tfai@tfai.vu.lt