Teorinės fizikos ir astronomijos institutas Teorinės fizikos ir astronomijos institutas
Atomo teorijos seminaras

Seminaro vadovė: dr.  Alicija KUPLIAUSKINENĖ
Seminaro sekretorius:  dr. Rytis JURŠĖNAS
Tematika: atomo teorija, atomo spektroskopija, atomų sąveikos su elektronais ir spinduliuotės procesai, atominių skaičiavimų programinė įranga.
Periodiškumas: ketvirtadieniais  11.00 val.
Detalesnė informacija: tel. 2193270, el. paštas alicija.kupliauskiene@tfai.vu.lt

Teorinės fizikos ir astronomijos institutas, Saulėtekio al. 3, 10257 Vilnius, LIETUVA, tel. +370 5 2234636, faks. +370 5 2234637, tfai@tfai.vu.lt