Teorinės fizikos ir astronomijos institutas Teorinės fizikos ir astronomijos institutas
Projektas: Drell-Yan proceso tyrimas analizuojant CERN CMS eksperimento 2016 metų protonų susidūrimų duomenis (09.3.3-LMT-K-712-10-0128)

CERN Kompaktiškojo miuonų solenoido (CMS) kolektyvas tyrinėja fundametaliuosius materijos sandaros klausimus, nagrinėdamas didelės energijos protonų susidūrimų ypatybes. Tiksli Drell-Yan proceso - kvarko ir antikvarko - analizė protonų susidūrimuose leidžia patikslinti protonų sandaros tikimybines funkcijas. Siekiant kuo greičiau surinkti daugiau duomenų apie retai įvykstančias dalelių susidarymo ar jų skilimo reakcijas, nuolat didinamas CERN Didžiojo hadronų greitintuvo eksperimentuose registruojamų protonų susidūrimų skaičius, kas neišvengiamai didina sukauptų duomenų skaičių ir ilgina jų analizės trukmę. Vykdant iš ES struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamą projektą bus siekiama kelti studento mokslinę kvalifikaciją vykdant CMS eksperimento didelės apimties duomenų analizę ir aktyviai dalyvaujant tarptautinės mokslinių tyrimų grupės veikloje. Praktikos metu studentas tyrinės 2016 m. protonų susidūrimų duomenis, įvertindamas Drell-Yan triukšmo procesų įtaką "e-mu" metodu.

 

Projekto trukmė 6 mėnesiai (2018 10 01 - 2019 04 01)
Projekto tyrėjas: Marijus Ambrozas
Tyrėjo vadovas: dr. Andrius Juodagalvis 

Teorinės fizikos ir astronomijos institutas, Saulėtekio al. 3, 10257 Vilnius, LIETUVA, tel. +370 5 2234636, faks. +370 5 2234637, tfai@tfai.vu.lt