Teorinės fizikos ir astronomijos institutas Teorinės fizikos ir astronomijos institutas
Kiti projektai

Europos socialinio fondo lėšomis pagal visuotinės dotacijos priemonę finansuojami projektai

 • Spektroskopinių duomenų bazės astrofizikinės, technologinės ir laboratorinės plazmos modeliavimui sukūrimas ir pildymas (2012-2015 m., vadovas prof. Pavelas Bogdanovičius)
 • Volframo jonų plazmos spektrų tyrimas (2012-2015 m., vadovas Dr. Valdas Jonauskas)
 • Topologiniai reiškiniai šaltųjų atomų ir kondensuotųjų medžiagų sistemose (2012-2015 m., vadovas prof. Egidijus Anisimovas)

Lietuvos mokslo tarybos (LMT) remiamos mokslinės temos

 • „Trijų dalelių branduolinių reakcijų teorinis tyrimas" (2015-2017),  LMT  mokslininkų grupių projektas nr. MIP-094/2015,vadovas Arnoldas Deltuva
 • Naujoviškos optinės gardelės“ (2015-2018); LMT bendradarbiavimo su JAV / mokslininkų grupių projektas nr. MIP-86/2015, vadovas Gediminas Juzeliūnas
 • „Realistiškų žvaigždžių atmosferų modelių link: magnetiniai laukai, molekulės ir nepusiausviroji spinduliuotės pernaša žvaigždžių atmosferose” (2015–2018), LMT mokslininkų grupių projektas nr. MIP-089/2015, vadovas Arūnas Kučinskas.
 • „Galaktikos žvaigždžių spiečių cheminės ir dinaminės raidos sąsajos“ (2013–2015), LMT mokslininkų grupių projektas nr. MIP-065/2013, vadovas Arūnas Kučinskas.
 • „Jungtinė eksperimentinių duomenų ir teorijos analizė sunkiųjų jonų reakcijoms“ (2012-2013); Lietuvos mokslo tarybos Proveržio idėjų projektas, vadovas Karolis Tamošiūnas
 • „Turbulencijos vaidmuo žvaigždžių atmosferose“ (2012–2013), Lietuvos mokslo tarybos proveržio idėjų projektas nr. PRO-05/2012, vadovas Arūnas Kučinskas.
 • „Dirbtinio magnetinio lauko ir sukinio-orbitos sąveikos sukūrimas ir valdymas ypač šaltiems atomams“ (2012-2014); LMT bendradarbiavimo su JAV / mokslininkų grupių projektas nr. MIP-82/2012, vadovas Gediminas Juzeliūnas
 • „Koherentinis medžiagos šviesa ir šviesos medžiaga valdymas“ (2012-2014), Bendradarbiavimo su Latvija ir Taivaniu projektas Nr. TAP-LLT-01/2012, vadovas Gediminas Juzeliūnas
 • “Sukinio-orbitos sąveika labai šaltų atomų dujose” (2012-2014), R. Juršėno mokslinės stažuotės tema nr. 004/15/MTDS-550000-398, vadovas Gediminas Juzeliūnas
 • „Galaktikos kamuoliniai žvaigždžių spiečiai - ankstyvosios Visatos cheminės raidos indikatoriai“ (2011–2012), projekto sutarties numeris MIP-101/2011, koordinatorius A. Kučinskas
 • “Elementarių procesų kaskadų sudėtinguose atomuose teorinis tyrimas” (2010-2011), mokslininkų grupių projektas nr. MIP-61/2010-LMT, vadovas Romualdas Karazija
 • “Grafeno sluoksnių ir nanojuostų elektronų , transporto ir elektromagnetinės savybės” (2010-2011), Visby / mokslininkų grupių projektas nr. MIP-123/2010-LMT, vadovas Gediminas Juzeliūnas
 • “Šviesos pluoštų sklidimas ir išsaugojimas atomų dujose” (2008-2010), A. Mekio mokslinės stažuotės tema nr. MOS-2/2010-LMT , vadovas Gediminas Juzeliūnas
 • “Lėtų ir stacionarių poliaritonų dinamika ir jos valdymas” (2009-2011), V. Kudriašovo mokslinės stažuotės tema nr. MOS-13/2010-LMT , vadovas Gediminas Juzeliūnas
 • “Daugiakomponenčiai lėtieji poliaritonai šaltųjų atomų dujose” (2009-2011), J. Rusecko mokslinės stažuotės tema nr. VP1-3.1- ŠMM-01-V-01-001 , vadovas Gediminas Juzeliūnas
Teorinės fizikos ir astronomijos institutas, Saulėtekio al. 3, 10257 Vilnius, LIETUVA, tel. +370 5 2234636, faks. +370 5 2234637, tfai@tfai.vu.lt