Teorinės fizikos ir astronomijos institutas Teorinės fizikos ir astronomijos institutas
Kiti leidiniai

Leidiniai, kuriuos ruošė instituto mokslininkai

2013

    R. Karazija, S. Kučas, V. Jonauskas, A. Momkauskaitė. Formation of a narrow group of intense lines in the emission and photoexcitation spectra. „New Tends in Atomic and Molecular Physics“, Springer Series on Atomic, Optical and Plasma Physics, Vol. 76, 2013, Ed. M.Mohan, Chapter 10, p. 167-188.

    A. V. Snegursky, J. Tamuliene, V. S. Vukstich, L. Romanova. Methionine molecule electron-impact induced fragmentation: mechanisms and chemical structure. In: Methionene. Biosynthesis, Chemical Structure and Toxicity, Ed. A.Snegursky, Nova Medical Publisihers, Inc., New York, 2013, p. 113-141.

      International Conference “Science, Innovation and Gender” Proceedings. 94 p, Vilnius 2013. ISBN 978-609-95455-1-6.

      Baltic Astronomy, 22, Nr. 1-4 (2013), ats. red. V. Straižys, ISSN 139-0049.

      Lietuvos dangus 2014 (ats. red. G. Tautvaišienė) 168 psl., ISSN 1392-0987.

2012

     „Lyčių lygybės skatinimas moksle“. BASNET Forumas Lymos projekto rezultatai. 300 psl. Vilnius 2012. ISBN 978-609-95455-0-9. Studijos vadovė D Šatkovskienė.

     J. Tamulienė, R. Vaišnoras, G. Badenes, M.L. Balevičius. View on the magnetic properties of nanoparticles Com (m=6,8,10,12,14) and Co6On (n=1-9), Smart Nanonaprticle Technology, (INTECH Publ.) p. 467-496 (2012). ISBN: 978-953-51-0500-8.

     Baltic Astronomy, 21, Nr. 1-4 (2012), ats. red. V. Straižys, ISSN 139-0049.

     Lietuvos dangus 2013 (ats. red. G. Tautvaišienė) 168 psl., ISSN 1392-0987.

2011

     A. Dargys, A. Acus. Dviejų ir trijų lygmenų atomai ir sistemos kvantinėje mechanikoje. Vilniaus universitetas, UAB "Petro ofsetas", Vilnius, 2011, 340 psl. (su CD apskaičiavimų priedu Mathematica v7 ir v8).

      Baltic Astronomy, 20, Nr. 1-4 (2011).

      Lietuvos dangus 2012 (ats. red. G. Tautvaišienė) 168 psl., ISSN 1392-0987.

2010

     E. Makariūnienė, R. Kivilšienė, Lietuvos mokslo istorikų sąvadas. 1. Astronomija, fizika. Vilnius, Vilniaus universiteto leidykla, red. A.Momkauskaitė, 2010, 119 p.

     ICAMDATA 7 - International Conference on Atomic and Molecular Data and Their Applications. Book of Abstracts. Sudarytojas R. Karazija, Vilniaus universiteto leidykla, 2010, 128 p.

     Materials Physics and Mechanics, vol. 9, No. 1 (p. 1-83), No. 2 (p. 84-166) No. 3 (p. 167- 245). Konf. medžiaga, redaktoriai A. I. Melker ir J. Tamulienė.

      Baltic Astronomy, vol. 19, Nr. 1-4, 2010 (ats. red. V. Straižys), Vilniaus universiteto leidykla, ISSN 1392-0049.

      Lietuvos dangus 2011 (ats. red. G. Tautvaišienė), Vilniaus universiteto leidykla, 2010, 169 psl., ISSN 1392-0987.

2009

      Lietuvos dangus 2010 (ats. red. G. Tautvaišienė) 172 psl., ISSN 1392-0987.

      Fizikų žinios, Nr. 36, 37 (2009).

      Lietuvos fizikos žurnalas, Lithuanian J. Phys. 49, Nr. 1-4 (2009).

      Baltic Astronomy 18, Nr. 1-4 (2009).

2008

      Lietuvos dangus 2009 (ats. red. G. Tautvaišienė) 175 psl., ISSN 1392-0987.

      Fizikų žinios, Nr. 34, 35 (2008).

      Baltic Astronomy 17, Nr. 1-4 (2008).

      Observational Stellar Astrophysics, Eds. E.G. Meištas, J.-E. Solheim. Vilnius, 2008, 129 p.

2007

      Lietuvos dangus 2008 (ats. red. G.Tautvaišienė) 174 psl., ISSN 1392-0987.
      Z.Rudzikas. Theoretical atomic spectroscopy, Cambridge University Press, Cambridge, 2007, 424 p.
      R.Karazija. Fizikos metodologija ir filosofija, Vilniaus pedagoginio universiteto leidykla, Vilnius, 2007, 162 p.
     R.Kivilšienė, E.Makariūnienė. Akademikui Povilui Brazdžiūnui (1897-1986) 110, Vilniaus universiteto leidykla, 2007, 35 p.
     Fizikų žinios, Nr. 34, 35 (2007).
     Lietuvos fizikos žurnalas (Lithuanian Journ. of Physics), t. 46, Nr. 1-4 (2007).
     Baltic Astronomy, t. 16, Nr. 1-4 (2007).

2006

Lietuvos dangus 2007 (ats.red. G.Tautvaišienė) 188 p.ISSN 1392-0987.

2005

The Physics of Highly Charged Ions. Proceedings of the Twelfth International Conference on the Physics of Highly Charged Ions, Eds. A.Bernotas, R.Karazija, Z.B.Rudzikas, Vilnius, 2005.

Lietuvos dangus 2006 (ats.red. G.Tautvaišienė) 183 p.ISSN 1392-0987.

Z.R.Rudzikas, V.Gontis. Lietuvos mokslas ES ir globaliame kontekste. XIII pasaulio lietuvių mokslo ir kūrybos simpoziumas, Vilnius,  123-135 (2005).

S. Ališauskas, Integrals involving triplets of Jacobi and Gegenbauer polynomials and some 3j-symbols of SO(n), SU(n) and Sp(4),Chapter 9 (invited contribution) in “Studies of Mathematical Physics Research, Ed. Ch.V.Benton (Nova SciencePubl., Hauppauge NY, 2004), pp. 203--241; E-print , 16 Sep. 2005 -- 28 p.

2004

Akademikas Adolfas Jucys. 47 knyga serijoje "Lietuvos mokslas. Science and arts in Lithuania". Sudarytojas R. Karazija. Vilnius, LMA, 2004, 400 p. (ISBN 9986-795-18-4).
R. Kivilšienė, L. Klimka. Fizikos ir taikomųjų mokslų tapsmas senajame Vilniaus universitete. Vilnius, VPU, 2004.*
Tarptautinei Daugiakrūvių jonų fizikos konferencijai HCI-2004, vykusiai Vilniuje 2004 m. rugsėjo 6-11 dienomis, išleista ir išplatinta 243 p. tezių knyga, kurioje pateiktos 217 pranešimų santraukos: 16 kviestinių pranešimų, 22 originalių žodinių pranešimų ir 179 stendinių pranešimų. Europhysics Conference Abstracts, V. 28E, EPS.
Išleista tarptautinės mokslinės konferencijos “Stellar photometry: past, present and future”, surengtos pažymint Vilniaus universiteto Astronomijos observatorijos 250-metį, pranešimų medžiaga. Red. J. Sūdžius, V. Straižys, A.G. Davis Philip. - Vilnius, BMK, 2004, perspausdinta iš "Baltic Astronomy".

2003

R. Karazija. Žalias teorijos medis. Akad. A. Jucys. Gyvenimas ir mokslinė veikla. Vilnius, Inforastras, 2003, 176 p. (ISBN 9955-9578-8-3).
S.Hawking. Visata riešuto kevale. Vilnius, 2003 (iš anglų k. vertė A.Momkauskaitė).

2002

R. Karazija. Žaislai, įdomūs bandymai ir žaidimai. - Vilnius, TEV, 2002, 128p. (ISBN 9955-491-14-0)
R. Karazija. Įžymūs fizikai ir jų atradimai. - Kaunas, "Šviesa", 2002, 192 p. (ISBN 5-430-03260-3)
Astonomas Antanas Juška. Sudarė S. Matulaitytė, rec. A. Pučinskas, red. A. Ažusienis, S. Matulaitytė, Z. Rudzikas, V. Straižys. - Vilnius, Teorinės fizikos ir astronomijos institutas, 2002, 261 p. (ISBN 9986-9332-3-4)

2000

Tarptautinei Europos fizikų draugijos Atominės spektroskopijos grupės konferencijai EGAS32, vykusiai Vilniuje 2000m. liepos 4-7 dienomis, išleista ir išplatinta 416 p. tezių knyga, kurioje pateiktos 232 pranešimų santraukos: 15 kviestinių pranešimų, 32 originalių žodinių pranešimų ir 185 stendinių pranešimų. Europhysics Conference Abstracts, V. 24D, EPS.
Kartu su Lietuvos fizikų draugija išleista P.Vileišio knyga "Populiariszkas rankvedis fyzikos", - pirmojo lietuviško fizikos vadovėlio faksimilinis leidimas su priedais, skirtais šio leidinio 100-mečiui.

1999

Kartu su Lietuvos fizikų draugija išleista knyga "Antanas Žvironas. Straipsniai, laiškai, atsiminimai", skirta žymaus prieškario Lietuvos fizikos ir visuomenės veikėjo A. Žvirono 100-ųjų gimimo metų sukakčiai.
R. Karazija. Fizikos mįslės. Vilnius, Alma Littera, 1999.
R. Karazija. Linksmoji fizika. Kaunas, Šviesa, 1999.

1992

V. Straizys, Multicolor Stellar Photometry, Astronomy and astrophysics series ;, v. 15, ISBN 0881260290


Teorinės fizikos ir astronomijos institutas, Saulėtekio al. 3, 10257 Vilnius, LIETUVA, tel. +370 5 2234636, faks. +370 5 2234637, tfai@tfai.vu.lt