Teorinės fizikos ir astronomijos institutas Teorinės fizikos ir astronomijos institutas
Kompiuteriniai katalogai
Nuo 2002 m. kortelinis katalogas nebepildomas. Kompiuterinis katalogas sudaromas nuo 1996 m., paiešką galima atlikti internete http://www.mab.lt.


Kviečiame naudotis MA bibliotekos elektroniniu katalogu, prenumeruojamomis ir laisvai prieinamomis duomenų bazėmis. Galite atlikti paiešką Lietuvos ir pasaulio bibliotekų elektroniniuose kataloguose, rasti Lietuvoje leidžiamų periodinių leidinių svetaines it t.t.: Publikacijų paiešką galite atlikti Publikacijų duomenų bazėje. Publikacijų duomenų paieška galima pagal:
 • autoriaus pavardę ir/ar vardą
 • publikacijos antraštę
 • publikacijos šaltinio antraštę
 • publikacijos kalbą
 • šalį, kurioje publikacija buvo paskelbta
 • įstaigą, kurios vardu publikacija buvo paskelbta
 • reikšminį žodį
 • bet kurį žodį santraukose, reikšminiuose žodžiuose, antraštėse
 • bet kurį aprašo žodį
 • publikacijos rūšį
 • mokslo kryptį

Teorinės fizikos ir astronomijos institutas, Saulėtekio al. 3, 10257 Vilnius, LIETUVA, tel. +370 5 2234636, faks. +370 5 2234637, tfai@tfai.vu.lt