Teorinės fizikos ir astronomijos institutas Teorinės fizikos ir astronomijos institutas
VU studentės Kotrynos Šiškauskaitės vasaros praktika “Kintamo šviesio žvaigždžių šviesos kreivių analizė” (09.3.3-LMT-K-712-15-0311)
Pastaraisiais metais vis svarbesnį vaidmenį astronomijos moksle vaidina tokios kosminės misijos kaip Kepler, TESS, PLATO, JWST ir kiti kosminiai teleskopai, kurių tikslas yra atrasti ir tirti Žemės tipo planetas skriejančias prie kitų žvaigždžių bei atlikti įvairių kintamo šviesio žvaigždžių stebėjimus asteroseismologiniams arba žvaigždžių dvinariškumo/daugianariškumo tyrimams. Šie tyrimai leis geriau suprasti tokiuose objektuose vykstančius fizikinius procesus bei jų evoliuciją.
Norint, kad kosminių teleskopų darbas būtų gerai organizuotas, būtina gerai pasiruošti tokioms kosminėms misijoms, surinkti kuo daugiau informacijos apie stebėtinus objektus. Tokių objektų preliminarius tyrimus jau eilę metų atlieka Lietuvos astronomai pagal Molėtų astronomijos observatorijoje atliktus žvaigždžių fotometrinius bei spektrometrinius stebėjimus tirdami jų cheminę sudėtį bei kintamumą.
Vasaros praktikos metu studentė turėjo galimybę tapti šių tyrimų dalimi, susipažinti su astronomijos mokslininko darbo specifika ir Lietuvos astronomijos moksline baze bei savo darbu prisidėti prie tarptautinių kosminių projektų.

Praktikos trukmė: 2019-07-01 – 2019-08-31
Praktiką atliko – VU studentė Kotryna Šiškauskaitė
Praktikos vadovė – dr. Erika Pakštienė

Teorinės fizikos ir astronomijos institutas, Saulėtekio al. 3, 10257 Vilnius, LIETUVA, tel. +370 5 2234636, faks. +370 5 2234637, tfai@tfai.vu.lt