Teorinės fizikos ir astronomijos institutas Teorinės fizikos ir astronomijos institutas
Pagrindinės veiklos kryptys


VILNIAUS UNIVERSITETO
FIZIKOS FAKULTETO
TEORINĖS FIZIKOS IR ASTRONOMIJOS INSTITUTO

PAGRINDINĖS MOKSLINĖS VEIKLOS KRYPTYS1. Efektyvių matematinės fizikos metodų plėtojimas ir taikymas daugiadalelių sistemų, jų netiesinės dinamikos ir kvantuotų laukų teoriniam tyrimui.

2. Atomų, subatominių dalelių, molekulių, jų darinių ir plazmos spektroskopijos tyrimai, jų taikymas nanofizikoje ir astrofizikoje.

3. Galaktikų, žvaigždžių ir tarpžvaigždinės medžiagos struktūros ir evoliucijos tyrimai.


Teorinės fizikos ir astronomijos institutas, Saulėtekio al. 3, 10257 Vilnius, LIETUVA, tel. +370 5 2234636, faks. +370 5 2234637, tfai@tfai.vu.lt