Teorinės fizikos ir astronomijos institutas Teorinės fizikos ir astronomijos institutas
LRV nutarimai mokslo ir studijų klausimais
Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimai mokslo ir studijų klausimais

Pavadinimas
Nr.
Rūšis
Data
1. „Dėl doktorantūros teisės suteikimo mokslo mokslo ir studijų institucijoms“
926
LRV Nutarimas
2003-07-15
2. „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. liepos 11 d. nutarimą Nr. 899 „Dėl minimalių kvalifikacinių valstybinių mokslo ir studijų institucijų dėstytojų ir mokslo darbuotojų pareigybių reikalavimų, Konkursų valstybinių mokslo ir studijų institucijų dėstytojų ir mokslo darbuotojų pareigas eiti organizavimo, dėstytojų ir mokslo darbuotojų atestavimo tvarkos ir Pedagoginių vardų suteikimo universitetuose tvarkos patvirtinimo“ pakeitimo“
882
LRV Nutarimas
2003-07-03
3. „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1991 m. lapkričio 23 d. nutarimo Nr. 483 „Dėl mokslo ir studijų institucijų mokslo darbuotojų ir pedagogų darbo apmokėjimo“ pakeitimo“
828
LRV Nutarimas
2003-06-25
4. „Dėl kai kurių Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų pakeitimo, susijusio su Mokslo ir studijų departamento prie Švietimo ir mokslo ministerijos reorganizavimu“
1432
LRV Nutarimas
2002-09-11
5. „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. balandžio 14 d. nutarimo Nr. 457 „Dėl doktorantūros steigimo ir daktaro mokslo laipsnių teikimo mokslo ir studijų institucijose“ pakeitimo“
1031
LRV Nutarimas
2002-07-01
6. „Dėl Lietuvos valstybinio mokslo ir studijų fondo valdybos“
969
LRV Nutarimas
2002-06-25
7. „Dėl Lietuvos Respublikos Mokslo ir studijų įstatymo pakeitimo įstatymo projekto Nr. IXP-103(2A2)“
555
LRV Nutarimas
2002-04-22
8. „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1993 m. liepos 21 d. nutarimo Nr. 540 „Dėl Lietuvos Valstybinio mokslo ir studijų fondo įsteigimo ir šio fondo nuostatų patvirtinimo“dalinio pakeitimo“
21
LRV Nutarimas
2002-01-09
9. „Dėl minimalių kvalifikacinių valstybinių mokslo ir studijų institucijų dėstytojų ir mokslo darbuotojų pareigybių reikalavimų, Konkursų valstybinių mokslo ir studijų institucijų dėstytojų ir mokslo darbuotojų pareigas eiti organizavimo, dėstytojų ir mokslo darbuotojų atestavimo tvarkos ir Pedagoginių vardų suteikimo universitetuose tvarkos patvirtinimo “
899
LRV Nutarimas
2001-07-11
10. „Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1991 m. lapkričio 23 d. nutarimo Nr.483 “Dėl mokslo ir studijų institucijų mokslo darbuotojų ir pedagogų darbo apmokėjimo” Aktuali redakcija “
0
LRV Nutarimas
2001-06-14
11. „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. birželio 26 d. nutarimo Nr. 765 “Dėl aukštojo mokslo studijų sričių krypčių ir programų laikinosios klasifikacijos” pripažinimo netekusiu galios“
76
LRV Nutarimas
2001-01-23
12. „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. gruodžio 31 d. nutarimo Nr. 1499 "Dėl Mokslo ir studijų departamento prie Švietimo ir mokslo ministerijos įsteigimo" Aktuali redakcija“
0
LRV Nutarimas
2000-08-25
13. „Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. balandžio 14 d. nutarimo Nr. 457 „Dėl doktorantūros steigimo ir daktaro mokslo laipsnių teikimo mokslo ir studijų institucijose”Aktuali redakcija“
0
LRV Nutarimas
1999-05-11
14. „Dėl Lietuvos valstybinio mokslo ir studijų fondo valdybos“
1352
LRV Nutarimas
1998-11-20

Teorinės fizikos ir astronomijos institutas, Saulėtekio al. 3, 10257 Vilnius, LIETUVA, tel. +370 5 2234636, faks. +370 5 2234637, tfai@tfai.vu.lt