Teorinės fizikos ir astronomijos institutas Teorinės fizikos ir astronomijos institutas
Žvaigždžių ir egzoplanetų tyrimai kosminių misijų TESS ir JWST kontekste (Nr. 09.3.3-LMT-K-712-01-0103)
Tikslių fizinių parametrų nustatymas žvaigždėms yra esminis žingsnis, norint apibūdinanti jas supančių planetų dydį ir tipą, o apie planetą galima sužinoti tik iki tokio lygio, kiek leidžia žinos apie planetos žvaigždę. Šis projektas yra skirtas atlikti detalią spektrinę analizę maždaug 1000 ryškių F, G ir K Galaktikos lauko žvaigždžių, tarp kurių beveik kiekviena gali turėti bent vieną planetą, ar planetų sistemą, kurias tikimasi aptiks NASA TESS kosminis teleskopas. Optiniai aukštos skiriamosios gebos spektrai, gauti Vilniaus universiteto Molėtų astronomijos observatorijoje, bus analizuojami naudojant šiuolaikinius analizės metodus, taip nustatant žvaigždžių pagrindinius parametrus ir cheminę sudėtį, įskaitant svarbius gyvybės paieškoms Li, C, O, Mg ir Si elementus. Įdomiausios žvaigždės bus tirtos pakartotiniais spektriniais ir fotometriniais stebėjimais. Stebėjimų rezultatai bus interpretuoti TESS duomenų, kurie šiame projekte bus analizuojami, kontekste bei panaudoti atrastų egzoplanetų charakterizavimui. Vienas didžiausių projekto iššūkių pradėti tirti NASA/EKA/CKA Džeimso Vebo kosminio teleskopo, kuris skries ateinančius 5 - 10 metų, didelės skyros planetų tranzitų spektrus. Šiuo projektu Lietuvoje pradedama nauja mokslinių tyrimų tematika, jis turės ilgalaikę įtaką mokslo vystymuisi Lietuvoje, leis žengti kartu su pasaulio mokslininkais priešakinėse gretose.

Mokslinis tyrimas finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis pagal priemonės Nr. 09.3.3-LMT-K-712 veiklą „Mokslininkų kvalifikacijos tobulinimas vykdant aukšto lygio MTEP projektus“

Projekto trukmė 4 metai (2018 01 08 - 2022 01 07)
Projekto vadovė habil. dr. Gražina Tautvaišienė


Teorinės fizikos ir astronomijos institutas, Saulėtekio al. 3, 10257 Vilnius, LIETUVA, tel. +370 5 2234636, faks. +370 5 2234637, tfai@tfai.vu.lt