Teorinės fizikos ir astronomijos institutas Teorinės fizikos ir astronomijos institutas
Vadovėliai ir mokymo priemonės
2013

       A. Kynienė, O. Gaubienė, O. Kavaliauskas, "Fizikos diferencijuotos užduotys 10 klasei", Vilnius: Briedis, 2013, 88p.

2012

      G.Gaigalas, V.Jonauskas, „Atomo ir branduolio fizikos uždavinynas: mokymo priemonė“, Vilnius: Vilniaus pedagoginio universiteto leidykla, 2012, 86 p.

      O.Gaubienė, O.Kavaliauskas, A.Kynienė, „Fizikos diferencijuotos užduotys 9 klasei, Vilnius: Briedis, 2012, 80 p.

2007
      R.Karazija. Fizikos metodologija ir filosofija, Vilniaus pedagoginio universiteto leidykla, Vilnius, 2007, 162 p.
2005
A. Kynienė, O. Kavaliauskas, O. Gaubienė. Fizikos užduotys XI ir XII klasei. Vilnius: Kronta, 2005, 160 p.
L.Klimka, R.Kivilšienė, Fizikos ir taikomųjų mokslų pradžia Lietuvoje, VPU leidykla, Vilnius, 2005, 192 p.
V.Bartkevičius, Dvinarės ir daugianarės žvaigždės, Ciklonas, Vilnius, 2005, 200 p.
A.Kupliauskienė, Kvantinė sklaidos teorija,
http://www. itpa. lt/~akupl, 2005.
2004
A. Audzijonis, G. Gaigalas, V. Lapeika. Jonizuojančios spinduliuotės tyrimas. Vilniaus pedagoginis universitetas, 2004, 66 p. (ISBN 9955-493-15-1)
A. Dargys, A. Acus. Fizika su kompiuteriu. - Vilnius, UAB "Ciklonas", 2004 (2 laida), 436 p.
A. Kynienė. C kalbų ABC. Vilniaus pedagoginis universitetas, 2004. 60 p.
2003
V. Straižys. Astronomijos enciklopedinis žodynas. - Vilnius, Teorinės fizikos ir astronomijos institutas, 2003 (2 laida), 333 p. (ISBN 9986-9332-2-6).
A. Dargys, A. Acus. Fizikas su kompiuteriu. - Vilnius, www. skaityk. lt, 2003, 418p. , 2 kompaktiniai diskai (ISBN 9955-497-36-x).
A. Ažusienis, A. Pučinskas, V. Straižys. Astronomija. - Vilnius, Kultūra, 2003, 608p. (ISBN 9986-435-10-2).
A. Bartkevičius. Vizualinės dvinarės žvaigždės ir jų duomenų bazės. - Vilnius, Ciklonas, 2003, 90 p. (ISBN 9955-497-34-3).
A. Audzijonis, G. Gaigalas, G. Kalibatas, V. Paulikas. Optikos laboratoriniai darbai ne specialistams. - Vilniaus pedagoginis universitetas, 2003, 59p. (ISBN 9955-9569-1-7)
2002
R. Karazija. Fizikos istorija. - Vilnius, "Inforastras", 2002.
V. Straižys. Astronomijos enciklopedinis žodynas. - Vilnius, Teorinės fizikos ir astronomijos institutas, 2002, 333 p. (ISBN 9986-9332-2-6)
2001
E. Norvaišas, K. Pyragas. Tenzorinio skaičiavimo, Rymano geometrijos ir grupių teorijos užduotys. Metodinės nuorodos. - Vilnius: VPU, 2001, 92 p. , 4 il. , ISBN 9986-869-70-6.
B. Kaulakys. Branduolinės energetikos fizikiniai pagrindai. I dalis. - Paskaitų konspektas, Vilnius: VU Fizikos fakultetas ir TFAI, 2001, 103 p. , 50 pav. , 4 priedai.
G. Vektaris. Kieto kūno fizika. - Paskaitų konspektas, Vilnius, TFAI, 2001, http://www. itpa. lt/~vektaris/lectures/ .
K. Dobson, D. Grace, D. Lovett. Fizika. Išplėstinis ir tikslinis kursai 11-12 klasei, I dalis. (Iš anglų kalbos vertė A. Bernotas ir G. Tamulaitis). LR ŠMM rekomenduota 2001 02 09 Nr. 119, ISBN 9955-08-105-8, Vilnius, "Alma littera", 340p.
2000
P. Serapinas. Plazminiai šaltiniai atominei analizei (mokomoji priemonė). ŠMM Leidybos centras.
Teorinės fizikos ir astronomijos institutas, Saulėtekio al. 3, 10257 Vilnius, LIETUVA, tel. +370 5 2234636, faks. +370 5 2234637, tfai@tfai.vu.lt