Teorinės fizikos ir astronomijos institutas Teorinės fizikos ir astronomijos institutas


 Renata Minkevičiūtė

jaunesnioji mokslo darbuotoja, doktorantė

Kab. B433
Tel. 2234670
El. p. 
 
Kinematinių Galaktikos žvaigždžių grupių cheminės sudėties tyrimas
Teorinės fizikos ir astronomijos institutas, Saulėtekio al. 3, 10257 Vilnius, LIETUVA, tel. +370 5 2234636, faks. +370 5 2234637, tfai@tfai.vu.lt