Teorinės fizikos ir astronomijos institutas Teorinės fizikos ir astronomijos institutas


 Birutė Kavaliauskienė

finansų administratorė

Kab. A403
Tel. (8 5) 223 4638
El. p. 
 
Teorinės fizikos ir astronomijos institutas, Saulėtekio al. 3, 10257 Vilnius, LIETUVA, tel. +370 5 2234636, faks. +370 5 2234637, tfai@tfai.vu.lt