Teorinės fizikos ir astronomijos institutas Teorinės fizikos ir astronomijos institutas


dr. Pavel Rynkun

mokslo darbuotojas

Kab. A430
Tel. 2234647
El. p. 
 

Atomo teorija, įvairių atomų ir jonų energijos spektrų ir kitų charakteristikų teorinis nagrinėjimas.

Teorinės fizikos ir astronomijos institutas, Saulėtekio al. 3, 10257 Vilnius, LIETUVA, tel. +370 5 2234636, faks. +370 5 2234637, tfai@tfai.vu.lt