Teorinės fizikos ir astronomijos institutas Teorinės fizikos ir astronomijos institutas


dr. Julius Ruseckas

vyriausiasis mokslo darbuotojas

Kab. A413
Tel. (8 5) 223 4641
El. p. 
http://www.itpa.lt/~ruseckas/
 
Tyrimų sritis yra teorinė fizika. Į mano tyrimus įeina šios temos:
  • kvantiniai Zenono ir anti-Zenono efektai;
  • tuneliavimo trukmės problema;
  • matavimo problema kvantinėje teorijoje;
  • 1/f triukšmo teorija ir modeliavimas.
Taip pat domiuosi kvantine informacijos teorija, kvantine optika bei kvantinės mechanikos filosofiniais aspektais.
Teorinės fizikos ir astronomijos institutas, Saulėtekio al. 3, 10257 Vilnius, LIETUVA, tel. +370 5 2234636, faks. +370 5 2234637, tfai@tfai.vu.lt