Teorinės fizikos ir astronomijos institutas Teorinės fizikos ir astronomijos institutas
Šaltųjų atomų ir kondensuotų molekulinių darinių grupė
Template: Variable htmlareas[about] undefined
Teorinės fizikos ir astronomijos institutas, Saulėtekio al. 3, 10257 Vilnius, LIETUVA, tel. +370 5 2234636, faks. +370 5 2234637, tfai@tfai.vu.lt