Teorinės fizikos ir astronomijos institutas Teorinės fizikos ir astronomijos institutas


habil. dr. Gediminas Juzeliūnas

grupės vadovas, išskirtinis profesorius

Kab. A414
Tel. (8 5) 223 4642
El. p. 
http://www.itpa.lt/~gj/
 
Pastaruosius kelis metus Habil. Dr. Juzeliūnas vystė spinduliuotės kvantavimo dielektrinėse aplinkose teoriją. Jis išvystė poliaritonų metodą spinduliuotės kvantavimui aprašyti ir jį pritaikė nagrinėjant elektroninio sužadinimo pernašą tarp aplinkoje esančių atomų ar molekulių. Neseniai jis modifikavo poliaritonų modelį, nagrinėjant lėtą šviesą šaltų atomų dujose. Lėtos šviesos problematika sukelia didelį mokslinės visuomenės susidomėjimą dėl galimų taikymų kvantinės informacijos išsaugojime. Pastaruoju metu G. Juzeliūnas nagrinėja naujus lėtos šviesos išsaugojimo ir atgaminimo šaltų atomų dujose būdus. Taip pat jis tyrinėja naujus metodus, padedančius sukurti dirbtinį magnetini lauką šaltų atomų dujose – atomų Bose-Eistein’o kondensatuose ir išsigimusiose Fermi dujose.
Teorinės fizikos ir astronomijos institutas, Saulėtekio al. 3, 10257 Vilnius, LIETUVA, tel. +370 5 2234636, faks. +370 5 2234637, tfai@tfai.vu.lt