Teorinės fizikos ir astronomijos institutas Teorinės fizikos ir astronomijos institutas
Projektas “Lietuvos mokslininkų gebėjimų ugdymas Lietuvai integruojantis į Europos Sąjungos infrastruktūrą“


Vilniaus universiteto Teorinės fizikos ir astronomijos institutas drauge su Lietuvių kalbos institutu, Matematikos ir informatikos institutu, Socialinių tyrimų institutu ir Vilniaus universiteto imunologijos institutu, suburti Lietuvos mokslų akademijos inicijuoto projekto „Lietuvos mokslininkų gebėjimų ugdymas Lietuvai integruojantis į Europos Sąjungos infrastruktūrą“, laimėjo konkursą Europos Sąjungos struktūrinių fondų paramai pagal Lietuvos 2004–2006 m. bendrojo programavimo dokumento 2.5. priemonę „Žmogiškųjų išteklių kokybės gerinimas mokslinių tyrimų ir inovacijų srityje“ gauti.

Projekto vykdymo trukmė nuo 2006 06 01 iki 2008 05 21.

Projekto veiklų koordinatorius VU TFAI dr. Algirdas Kazlauskas

Pagal šį projektą ES struktūrinių fondų lėšomis dvejus metus iš dalies bus finansuojami Instuto rengiami kvalifikaciniai kursai ir vasaros kvalifikacinės mokyklos:

Vasaros kvalifikacinė mokykla "ESO duomenų bazės ir jų panaudojimas"
2006 10 09-13

ESO

Paskaitų ciklas "Europos branduolinių tyrimų centras CERN atskleidžia medžiagos sandaros paslaptis" 2006 11 06-10

CERN


Paskaitų ciklas "Tarptautinis termobranduolinis eksperimentinis reaktorius ITER - energetikos perspektyva" 2007 03 26-30

Pagel


Vasaros kvalifikacinė mokykla "Astronominių duomenų analizės programinė įranga" 2007 05 21-25

Astro


Vasaros kvalifikacinė mokykla "Virtualios observatorijos" 2007 10 15-26


Paskaitų ciklas "Sinchrotroninė spinduliuotė – instrumentas ateičiai keisti" 2007 11 05-09

V

Paskaitų ciklas "Europos Jungtinis tyrimų centras: mokslas – pramonė - produktas - vartotojas – mokslas" 2008 02 25-29

JTC JTC


Projektą aprašantys strapsniai šalies spaudoje

Mokslas ir gyvenimas 2007 Nr. 2 "Lietuvos fizikai gvildena medžiagos sandaros paslaptis"

Mokslas ir technika 2007 Nr. 2 "Europos pietų observatorijos archyvas - svarbus astronominių duomenų šaltinis"

Mokslas ir technika 2007 Nr. 5 "Termobranduolinė energetika iš svajonės į tikrovę"

Lietuvos Dangus 2008 "Ir moklsininkams mokytis niekada nevėlu"

Fizikų žinios 2008 Nr. 34 "Mokslas - pramonė - produktas - vartotojas - mokslas"Informaciją apie projekto partnerių vykdomas veiklas rasite:

Lietuvos mokslų akademija ®

Lietuvių kalbos institutas ®

Matematikos ir informatikos institutas ®

Socialinių tyrimų institutas ®

VU Imunologijos institutas ®Teorinės fizikos ir astronomijos institutas, Saulėtekio al. 3, 10257 Vilnius, LIETUVA, tel. +370 5 2234636, faks. +370 5 2234637, tfai@tfai.vu.lt