Teorinės fizikos ir astronomijos institutas Teorinės fizikos ir astronomijos institutas


prof. dr. habil.  Egidijus Norvaišas

vyresnysis mokslo darbuotojas

Kab. Saulėtekio al.3, A409 kab.
Tel. 
El. p. 
 

  • Grupių teorijos metodai fizikoje (klasikinių grupių įvaizdžių teorija)
  • Skyrme‘o modelis (matematiniai ir fenomenologiniai aspektai)
  • Elementariųjų dalelių ir lengvųjų branduolių modeliai
  • Kvantinė mechanika kreivose erdvėse

Teorinės fizikos ir astronomijos institutas, Saulėtekio al. 3, 10257 Vilnius, LIETUVA, tel. +370 5 2234636, faks. +370 5 2234637, tfai@tfai.vu.lt