Teorinės fizikos ir astronomijos institutas Teorinės fizikos ir astronomijos institutas
Branduolio ir elementariųjų dalelių fizikos grupė

Vardas, pavardė

Pareigos

Tel.

el. p.

Arnoldas Deltuva grupės vadovas, vyriausiasis mokslo darbuotojas
Egidijus Norvaišas vyresnysis mokslo darbuotojas
Thomas Gajdosik docentas (8 5) 236 6030
Andrius Juodagalvis vyresnysis mokslo darbuotojas (8 5) 223 4658
Artūras Acus vyresnysis mokslo darbuotojas (8 5) 223 4651
Darius Jurčiukonis mokslo darbuotojas (8 5) 223 4658
Vytautas Dūdėnas jaunesnysis mokslo darbuotojas
Vidas Regelskis podoktorantūros stažuotojas +44 7501770474
Teorinės fizikos ir astronomijos institutas, Saulėtekio al. 3, 10257 Vilnius, LIETUVA, tel. +370 5 2234636, faks. +370 5 2234637, tfai@tfai.vu.lt