Teorinės fizikos ir astronomijos institutas Teorinės fizikos ir astronomijos institutas
Branduolio ir elementariųjų dalelių fizikos grupė
Branduolio teorijos sektoriuje įkurtame 1973 m. (nuo 1977 m. Atomo branduolio teorijos skyrius) buvo plėtojami algebriniai branduolio teorijos metodai, naudojant mikroskopinius ir kolektyvinius branduolio modelius, pagrįstus įvairių rangų unitariųjų bei ortogonaliųjų grupių simetrijomis. Pirmuoju BTS vadovu (iki 1990 m.) buvo Lietuvos MA narys korespondentas fizikos ir matematikos mokslų daktaras profesorius Vladislovas Eimutis Vanagas. ABTS moksliniais bendradarbiais buvo Antanas Petrauskas, Leonas Sabaliauskas, Romas Kalinauskas, Algimantas Adolfas Jucys , nuo 1974 m. Sigitas Ališauskas (BTS vedėjas nuo 1990 m. iki 2008m.) ir Egidijus Norvaišas. Vėliau ABTS dirbo Gintautas Pranciškus Kamuntavičius, Kęstutis Jankauskas, Zigmas Vaišvila, Antanas Bernotas, Medardas Taurinskas, Vytautas Šimonis, Osvaldas Katkevičius ir kiti. Po Vlado Vanago mirties 1990 m. skyrius buvo reorganizuotas į sektorių, vedėju tapo Sigitas Ališauskas,, o BTS tematika pasikeitė, daugiau dėmesio skiriant elementariųjų dalelių fizikai. Nuo 2008m. iki 2014m. skyriui vadovavo Egidijus Norvaišas. Šiuo metu skyriui vadovauja Arnoldas Deltuva.
Teorinės fizikos ir astronomijos institutas, Saulėtekio al. 3, 10257 Vilnius, LIETUVA, tel. +370 5 2234636, faks. +370 5 2234637, tfai@tfai.vu.lt