Teorinės fizikos ir astronomijos institutas Teorinės fizikos ir astronomijos institutas
Atominių procesų fizikos grupė

Vardas, pavardė

Pareigos

Tel.

el. p.

Valdas Jonauskas grupės vadovas, vyriausiasis mokslo darbuotojas (8 5) 223 4652
Romualdas Kisielius vyresnysis mokslo darbuotojas (8 5) 223 4640
Romualdas Karazija afilijuotasis vyriausiasis mokslo darbuotojas
Šarūnas Masys mokslo darbuotojas (8 5) 223 4646
Rasa Karpuškienė vyresnioji mokslo darbuotoja
Sigitas Kučas vyresnysis mokslo darbuotojas (8 5) 223 4646
Aušra Kynienė mokslo darbuotoja (8 5) 223 4646
Alina Momkauskaitė mokslo darbuotoja
Gintaras Kerevičius doktorantas (8 5) 223 4641
Jurgita Koncevičiūtė doktorantė (8 5) 223 4644
Saulius Pakalka doktorantas (8 5) 223 4644
Teorinės fizikos ir astronomijos institutas, Saulėtekio al. 3, 10257 Vilnius, LIETUVA, tel. +370 5 2234636, faks. +370 5 2234637, tfai@tfai.vu.lt