Tarptautinė konferencija “Mokslas, inovacijos ir lytiškumas”
Konferencija skiriama antrosios Marija Sklodovska-Kiuri (Marie Skłodowska Curie) Nobelio premijos šimtmečiui paminėti
Programa PDF Spausdinti El. paštas

Lapkričio 24, ketvirtadienis

11:00-12:00

Dalyvių registracija, kava

12:00-12:30

Konferencijos atidarymas, pirmininkė doc. D. šatkovskienė (BASNET Forum, VU TFAI)
(LR Seimo, LR švietimo ir mokslo ministerijos, Lietuvos nacionalinės UNESCO komisijos ir organizatorių atstovai)

I Posėdis

Moterys fiziniuose ir technologijų moksluose

Pirmininkė – habil. dr. G. Tautvaišienė (VU TFAI)

12:30-14:30

Prof. J. Bell Burnell (Oksfordo universitetas) “Pulsarai — pulsuojančios radio žvaigždės”

Prof. A. Leliwa-Kopystynska (Varšuvos universitetas, Lenkija) ”Marija Kiuri įnašas į Pasaulio mokslą”

Prof. D. Adlienė (Kauno technologijos universitetas, Lietuva) "Medicinos fizika: kova už pateisinamas spinduliuotės dozes"

Dr. J. Razumienė (Vilniaus universitetas, Lietuva) "Anglinės medžiagos bioelektrinėje katalizėje"

14:30-15:00

Parodos „Aš –mokslinės knygos, vadovėlio autorė“  atidarymas

Stendinės sesijos „Naujausi Lietuvos mokslininkių tyrimai“ pradžia

Kavos pertrauka

II Posėdis

Moterų mokslininkių potencialo plėtra, akademinės ir darbo kultūros įtaka karjerai

Pirmininkė – doc. Ž. Rutkūnienė (KTU)

15:00-17:00

Prof. F. Zucco (CNR, Italija) “Iššūkiai moteriai biologijoje: mokslas, etika ir lytiškumas”

Dr. E. Lohkivi (Tartu universitetas, Estija) "Viena, dvi, trys ar daug kultūrų? Fizikų ir humanitarų mokslinio darbo kultūros tyrinėjimų Estijoje patirtis“

M. Glodas (Microsoft) “Microsoft iniciatyva  moterų profesionalių ugdyme”

Prof. E. Czerwosz (Radio & Teleresearch Institute, Lenkija ) ”Moterų dalyvavimas aukštųjų technologijų projektuose”

17:00-18:00

Filmas apie Mariją Kiuri (2011, Prancūzija) ir diskusiją su režisieriumi Micheliu Vuillermet (Mišeliu Vijermè).

19:30

Konferencijos vakarienė/koncertas Vilniaus rotušėje

 

Lapkričio 25, penktadienis

III Posėdis

Inovatyvus moterų indėlis moksle ir technologijose

Pirmininkas – prof. G. Dzemyda (VU MII)

09:00-11:00

E. Fabry (Europos centras moterys ir technogijos, Norvegija) “Moterys išmaniajame versle”

Prof. J. Bell Burnell (Oksfordo universitetas, Didžioji Britanija) “škotijos moterys fiziniuose moksluose, technologijose ir inžinerijoje”

L. Corugedo Stenberg (Europos Komisija) “Puikioms moterims puiki karjera”

V. Misiukonienė (InfoBalt) ir I. Vyšniauskienė (Hewlett Packard Lietuva) “Iššūkiai moterims profesonalėms informacinių technologijų pramonėje”

11:00-11:30

Kavos pertrauka

IV Posėdis

Darbas su jaunuomene, jos pritraukimas į mokslą bei technologijų pramonė

Pirmininkas – doc. A. Rimeika (VPU)

11:30-13:30

Prof. C. Hermann (Ecole Polytechnique, Prancūzija) ”Prancūzų mokslininkių asociacijos veikla, skatinant vaikus rinktis mokslą savo profesija”

Prof. P. Mata (Universidade Nova de Lisboa, Portugalija) “Chemijos, fizikos ir mikrobiologijos principai paprastai”

Dr. A. Novelskaitė (Vilniaus universitetas, Lietuva) “Jaunimo požiūris į fizinius ir technologinius mokslus Lietuvoje: kuo reikšminga lytis?”

Doc. D. Rutkauskienė (KTU) “Jaunimo skaitmeninių įgūdžių svarba technologijų amžiuje”

13:30-14:30

Pietų pertrauka

14:30-15:30

V Posėdis

Stendinių pranešimų  „Naujausi Lietuvos mokslininkių tyrimai“ apžvalga

(atskirų mokslo sričių apžvalgininkai bus paskelbti vėliau)

Pirmininkas – prof. V. Laurinavičius (VU BCHI)

15:30-16:30

 

Apskrito stalo diskusija “Mokslas  ir aukštosios technologijos: moterų perspektyvos”

(apskritojo stalo dalyviai bus paskelbti vėliau)

Pirmininkė -prof F. Zucco (CNR,  Italija)

16:30

Konferencijos uždarymas

 

 

Stendiniai pranešimai:
 

Astronomija

1. E. Stonkutė, G. Tautvaišienė, R. Ženovienė, B. Nordstrom “Satellite remnants in the Milky Way galaxy”
2. šarūnas Mikolaitis, Gražina Tautvaišienė, “E-infrastructure in Lithuania and its application in Astrophysics”
3. G. Tautvaišienė, G. Barisevičius, S. Berdiugina, Y. Chorniy, I. Ilyin “Chemical element abundances in photospheres of RS CVn stars”
4. Gražina Tautvaišienė, šarūnas Mikolaitis “Tracers of Stellar Chemical Evolution in Red Clump Stars of Open Clusters”
5. R. Ženovienė, G. Tautvaišienė, E. Stonkutė, B. Nordström “A new kinematically identified stellar group: chemical composition study”

Fizika
6. Ramutė Giriūnienė, Justinas Pesliakas “Stimulation of chemical reactions by acoustic waves”
7. V. Jucienė, J. Požėla, E. širmulis, K. Požėla, A. šilėnas “Terahertz electromagnetic waves in polar semiconductors and alkali halides”
8. Augustinas Kulbickas, Loreta Rastenienė, Marius Franckevicius, Metthew Bloomfield, Eugenijus Gaubas and Rimas Vaisnoras” Features of irradiated diamonds by heavy protons and light helium ions”
9. A. Borovik, A. Kupliauskienė “Electron-impact excitation of the 5p56s2 2P3/2,1/2 autoionizing states in Cs atoms”
10. Rita Plukienė, Artūras Plukis, Grigorijus Duškesas, Arūnas Gudelis, Rasa Gvozdaitė, Rūta Druteikienė, Vidmantas Remeikis “Nuclide composition in irradiated graphite of Ignalina NPP RBMK-1500 reactor”
11. Sandra Pralgauskaitė “Low frequency noise characteristics of multiple quantum well laser diodes”
12. J. Stupakova, N. Samulienė, E. Shatkovskis, J. Gradauskas, V. Zagadskij, A. Sužiedelis “Inovative Application of Advanced Silicon Nanotechnology (II): Development Microwave Detectors of High Sensitivity”
13. Dalia šatkovskienė “Application of Reduced Density Matrix Formalism for study of characteristics of saturated molecules”
14. E. šatkovskis, J. Stupakova, R. Mitkevičius, V. Zagadskij “Innovative Application of Advanced Silicon Nanotechnology (I): Significant Enhancement Efficiency of Silicon Solar Cells”
15. Janė ščiukaitė, Aurelija Pelanskienė, Alfredas Lankauskas, Mindaugas Kiriliauskis “Electric to thermal energy conversion: research of hydrogen plasma cell”
16. J. Tamulienė, L. Baliulytė, V.S. Vukstich, L.G. Romanova,  R. Lutsyuk, A.V. Snegursky “Quantum-mechanical study of the alanine molecule fragmentation by low energy electrons”
17. N. Žurauskienė “CMR-B-scalar sensor for high magnetic field measurements”

Biochemija, Biofizika
18. Evelina Čirbaitė, Julija Razumienė, Vida Gurevičienė, Daiva Tauraitė, Regina Jančienė, Algirdas Palaima, Rolandas Meškys, Valdemaras Razumas “New redox mediators for electrochemical biocatalysis”
19. Ž. Lukšienė, S. Muralytė, Vytautas Gudelis “Light technologies for inactivation of food pathogens”

20. R. Mickienė, V. Kaškonienė, A. Maruška "Antimicrobial Effects Of Some Phyto-Organic Compounds"
21. R. Mickienė, V. Kaškonienė, A. Maruška "Antimicrobial Effects Of Some Phyto-Organic Compounds"20. I. šakinytė, J. Razumienė, J. Barkauskas, V. Gurevičienė, R. Baronas “Carbon nanomaterials in bioelectrocatalytic systems”
22. E. Voitechovic, A. Bratov, N. Abramova, J. Razumienė,  D. Lakshmi, P. K. Ivanova-Mitseva, S. Piletsky “The Study of Bioelectrochemical Systems Based on PQQ Dependent Enzymes  and Conductive Polyaniline Polymer Using Method of Electrochemical Impedance Spectroscopy”

Chemija
23. I. Kerienė, A. Maruška, J. Sitonytė “Analysis of Phthalates in the River Venta by Solid Phase Extraction and Gas Chromatographic-Mass Spectrometric Method”
24. Živilė Ruželė “Formation of micro- and nanostructured molecular assemblies through in situ synthesis on functionalised surfaces”

Medžiagotyra ir technologiniai mokslai
25. R. Klevaitytė, V. Masteikaitė “Investigation and Evaluation of Elastic Fabrics Deformation Non-uniformity”
26. Algirdas Lazauskas, Asta Guobienė, Judita Puišo, Igoris Prosyčevas “Morphology of thin films with silver nanoparticles from plant extracts on glass substrates”
27. Rita Plaipaitė-Nalivaiko, Diana Adlienė, Algimantas Meškauskas "Ionizing radiation impact on changes of polymer structure"

28. V. Sacevičienė, V. Masteikaitė “Evaluation of Deformation Behaviour of Coated and Laminated Materials”Socialiniai mokslai

29. Dalia šatkovskienė, Alicija Kupliauskienė and Živilė Rutkūnienė “Baltic States Association BASNET Forumas: Activities and perspectives”
30. I. Tiknevičienė “Professor Vyda Kėsgailaitė Ragulskienė. Scientist, Inventor, the First Woman Habil. dr. of Technical Scienses in Lithuania”

 
 Organizatoriai
VU
 Basnet InfoBalt
 KTU

VPU

 

Rėmėjai

LMT
              
Vilnius City     
skills.png

British Council
 France  Italia lenkijos vilniuje
 Dom Polskie  Microsoft