Tarptautinė konferencija “Mokslas, inovacijos ir lytiškumas”
Konferencija skiriama antrosios Marija Sklodovska-Kiuri (Marie Skłodowska Curie) Nobelio premijos šimtmečiui paminėti
Konferencijos aprašymas
Žmogiškųjų resursų plėtra fiziniuose moksluose yra vienas iš svarbiausių Europos Sąjungos(ES) strategijos iki 2020 m. tikslų, jos konkurencingumo ir mokslu grįstos ekonomikos pagrindas. Visuose ES strateginiuose su mokslo plėtra susjusiuose dokumentuose yra pabrėžiama pilnesnio moterų talento panaudojimo fiziniuose moksluose svarba MTEP plėtrai. Istoriškai susiklosčiusios socialinės sąlygos lėmė vėlyvą moterų įsitraukimą į mokslinius tyrimus fiziniuose moksluose, todėl visuomenėje moterų mokslininkių indėlis dar nėra tinkamai įvertintas. Pastarasis faktas neigiamai įtakoja gabių merginų profesinį pasirinkimą, išstumdamas jas iš mokslinės veiklos ir su tuo tampriai susijusio inovatyviaus verslo. Minint vienos iškiliausių moterų mokslininkių Marijos Kiuri (Marie Curie) antrosios Nobelio premijos 100 metų jubiliejų, Jungtinės Tautos paskelbė 2011 m.  Marijos Kiuri metais.
 
šie metai — tai rimta proga atkreipti visuomenės dėmesį į svarų moterų mokslininkių indėlį fiziniuose moksluose ir jų mokslinės ir verslo karjeros kelyje iškylančius barjerus, trukdančius pilnai  atsiskleisti moterų talentams Konferencijoje  dalyvaus, pranešimus skaitys ir diskutuos skirtingose mokslo srityse dirbantys mokslininkai (fizikai, chemikai, biochemikai, matematikai ir socialinių mokslų atstovai).  Konferencijoje numatomi du pranešimų tipai: žodiniai ir stendiniai, kuriuose atsispindės tiek užsienio šalių tiek  Lietuvos mokslininkių pasiekimai tiksliuosiuose moksluose.
 
Konferencijos metu numatoma aptarti šiuos klausimus:
 
  • Kaip moterų moksliniai pasiekimai prisideda prie įvairių fizinių mokslų (astronomijos, fizikos, chemijos, biomokslų, kt.) raidos;
  • Koks moterų indėlis ruošiant ir pritraukiant į tiksliuosius mokslus jaunimą;
  • Moterų potencialo plėtra ir fizinių mokslų darbo kultūra;
  • Mokslo ir verslo sąsajos: moterų indėlis į inovatyviąją ekonomiką.

Dalyvavimas konferencijoje nemokamas
Žodinių pranešimų ir stendinių pranešimų  tezės bus paskelbtos. Konferencijos metu veiks Lietuvos mokslininkių knygų paroda.
 
Svarbios datos:
  • Registracija į konferenciją vyksta iki 2011.11.20
  • Tezių pateikimo galutinė data — 2011.11.20
  • Konferencija — 2011.11.24—25
 
 
 Organizatoriai
VU
 Basnet InfoBalt
 KTU

VPU

 

Rėmėjai

LMT
              
Vilnius City     
skills.png

British Council
 France  Italia lenkijos vilniuje
 Dom Polskie  Microsoft