Teorinės fizikos ir astronomijos institutas Teorinės fizikos ir astronomijos institutas


dr. Artūras Acus

vyresnysis mokslo darbuotojas

Kab. Saulėtekio al.3, A409 kab.
Tel. (8 5) 223 4651
El. p. 
http://www.lms.lt/asmenines-svetaines/acus
 

  • Grupių teorijos metodai fizikoje
  • Skyrme‘o modelis (matematiniai ir fenomenologiniai aspektai)
  • Elementariųjų dalelių ir lengvųjų branduolių modeliai
  • Kvantinė mechanika kreivose erdvėse
  • Programavimas Mathematica terpėje bei jos taikymas mokymui
  • Cliffordo (geometrinė) algebra ir jos taikymai
Teorinės fizikos ir astronomijos institutas, Saulėtekio al. 3, 10257 Vilnius, LIETUVA, tel. +370 5 2234636, faks. +370 5 2234637, tfai@tfai.vu.lt