Teorinės fizikos ir astronomijos institutas Teorinės fizikos ir astronomijos institutas
Atomų struktūros skaičiavimų grupė

Atomo teorijos matematinių metodų plėtojimas.

Reliatyvistinių ir koreliacinių pataisų skaičiavimo metodų plėtra ir jų taikymas sunkių ir vidutinio legvumo atomų diskretiniams spektrams skaičiuoti.

Šiuolaikinės atomo teorijos uždavinių sprendimas, remiantis įprastu ir simboliniu programavimu.

Reliatyvistiniai efektai daugiaelektroniuose atomuose ir jų įtaka radiaciniams ir Ožė procesams bei jų kaskadams.

Poliarizacijos reiškinių teorinis nagrinėjimas atomų ir jonų jonizacijos procesuose.

Elementarių procesų plazmoje ir plazmos spinduliavimo spektrų modeliavimas.

Teorinės fizikos ir astronomijos institutas, Saulėtekio al. 3, 10257 Vilnius, LIETUVA, tel. +370 5 2234636, faks. +370 5 2234637, tfai@tfai.vu.lt