Teorinės fizikos ir astronomijos institutas Teorinės fizikos ir astronomijos institutas
Atomų struktūros skaičiavimų grupė
Atomo teorijos skyriaus istorija siekia 7-ojo dešimtmečio pabaigą, kai jis dar buvo vadinamas Kvantmechaninių skaičiavimų skyriumi LTSR Mokslų akademijos Fizikos ir matematikos institute. Jam, kaip ir visam institutui, vadovavo profesorius Adolfas Jucys (skyriaus vedėju jis buvo iki pat savo staigios mirties 1974 m. vasario 4 d.). Skyriuje visada būdavo didžiausias būrys Profesoriaus mokinių, tęsiančių jo sumanytus mokslinius darbus, plėtojančių jo pasirinktą mokslo kryptį - sudėtingų atomų teoriją.

Atomo teorijos skyriaus istorija

Atomo teorijos skyriaus (Kvantmechaninių skaičiavimų sektoriaus) darbuotojai

Prof. Zenonas Rokus Rudzikas

Disertacijos, kurioms vadovavo prof. Adolfas Jucys

Teorinės fizikos ir astronomijos institutas, Saulėtekio al. 3, 10257 Vilnius, LIETUVA, tel. +370 5 2234636, faks. +370 5 2234637, tfai@tfai.vu.lt