Teorinės fizikos ir astronomijos institutas Teorinės fizikos ir astronomijos institutas


prof. habil. dr. Gediminas Gaigalas

grupės vadovas, vyriausiasis mokslo darbuotojas

Kab. A411
Tel. (8 5) 223 4639
El. p. 
http://www.itpa.lt/~gaigalas
 

Išsilavinimas ir profesija

1982 m. baigiau Vilniaus universiteto Fizikos fakultetą. Fizikas ir vidurinės mokyklos fizikos mokytojas

Mokslo laipsniai ir vardai

1989 m. fizikos-matematikos mokslų kandidatas
2001 m. habilituotas fizinių mokslų daktaras
2005 m. profesorius

Profesinė patirtis

1984-1989 m. Fizikos institutas, jaunesnysis mokslinis bendradarbis
1989-1990 m. Fizikos institutas, mokslinis bendradarbis
1990-1992 m. Teorinės fizikos ir astronomijos institutas, mokslinis bendradarbis
1992-2002 m. Teorinės fizikos ir astronomijos institutas,vyresnysis mokslinis bendradarbis
2002 m. VU Teorinės fizikos ir astronomijos institutas, vyriausiasis mokslo darbuotojas
1998-2002 m. VPU Bendrosios fizikos katedra, lektorius
2002-2005 m. VPU Bendrosios fizikos katedra einantis profesoriaus pareigas
2003-2011 m. VPU Bendrosios fizikos katedros vedėjas
2005 m. VPU Bendrosios fizikos katedra, profesorius

Dėstomieji dalykai

 

  • Bakalauro studijos

Atomo ir branduolio fizika

  • Magistrantūros studijos

  • Atomo teorija

  • Kvantinė molekulių teorija

  • Simbolinis programavimas fizikoje ir astrofizikoje

  • Doktorantūros studijos

  • Analizinių skaičiavimų pagrindai naudojant kompiuterinės algebros sistemas

  • Atominių charakteristikų skaičiavimo praktika

  • Antrinis kvantavimas, kvazisukinys ir izosukinys atomų teorijoje

  • Teorinė atomų spektroskopija

Narystė mokslo draugijose

Nuo 1991 m. Lietuvos fizikų draugijos narys

Svetimųjų kalbų mokėjimas

Rusų, anglų

Apdovanojimai

1991 m. su bendraautoriais gavau Lietuvos mokslų akademijos premiją už geriausią 1990 m. jaunųjų mokslininkų darbą "Nuostoviosios trikdžių teorijos tenzorinė forma ir jos taikymas atomams ir jonams su atvirais sluoksniais" matematikos, fizikos ir chemijos srityje.
1991 m. gavau jaunojo mokslininko valstybinę stipendiją.
2004 m. gavau Lietuvos Respublikos Seimo padėką “Už nuoširdų darbą sudominant moksleivius moksliniais kūrybiniais tyrimais ir ruošiant juos Nacionaliniam jaunųjų mokslininkų konkursui” (pasirašė Šeimos ir vaiko reikalų komisijos pirmininkė Giedre Purvaneckienė).
2004 m. Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministerijos padėkos raštas “Už gerą mokinių parengimą Nacionaliniam jaunųjų mokslininkų konkursui".
2005 m. Lietuvos Respublikos Prezidento padėkos raštas.
2007 m. Lanzhou Northweszt Normal Universiteto (Kinija) Profesoriaus garbės vardas.

Teorinės fizikos ir astronomijos institutas, Saulėtekio al. 3, 10257 Vilnius, LIETUVA, tel. +370 5 2234636, faks. +370 5 2234637, tfai@tfai.vu.lt